Kancelaria prawno-Odszkodowawcza Grupa PIERLEX

Przy Rondzie 55/2
31-547 Kraków
Tel.: 12 345 18 05

 • Wypadek samochodowy

  Jesteś ofiarą wypadku samochodowego i Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe uchyla się od wypłaty należnego Ci odszkodowania? A może proponowana kwota w żaden sposób nie rekompensuje Ci poniesionych strat na zdrowiu?

 • Pożar, powódź, kradzież

  Tragiczne momenty w życiu takie jak pożar mieszkania czy zalanie domu przez powódź przynoszą bardzo duże straty. Pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania rekompensującego poniesione przez Ciebie szkody.

 • Uszczerbek na zdrowiu

  Uzyskanie zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia bliskiej osoby w kwocie stanowiącej odpowiednią rekompensatę jest trudne i wymaga fachowej pomocy, której nasi prawnicy chętnie Państwu udzielą.

 • Wypadek w pracy

  Świadczenie pracy może wiązać się z ryzykiem uszczerbku na zdrowiu. Szczególnie dotyczy to prac fizycznych, jednak wypadek może przydarzyć się każdemu.

 • Choroba zawodowa

  Praca w trudnych warunkach może wywołać chorobę zawodową. Jeśli doznałeś stałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wykonywanej pracy możliwe jest uzyskanie odszkodowania.

Szkoda na osobie - utrata zdrowia, życia

Podstawowymi sytuacjami w których można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie są następujące sytuacje:

 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 • utrata życia.

Specyfika tych spraw sprawia, że w obu powyższych przypadkach uzyskanie satysfakcjonującej wysokości odszkodowania jest uzależnione od jak najlepszego i najpełniejszego skompletowania dokumentacji oraz fachowej pomocy specjalisty. W naszej kancelarii prawnik dołoży wszelkich starań aby ta dokumentacja była jak najlepiej skompletowana. Nasza kancelaria gwarantuje fachowe, kompleksowe i profesjonalne podejscie do każdego klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać należne Państwu odszkodowanie w kwocie rekompensującej poniesione straty.

Oprócz odszkodowania, w sprawach w których wystąpiła szkoda na osobie, możliwe jest także uzyskanie dodatkowego, niezależnego odszkodowania, świadczenia pieniężnego. Tym świadczeniem jest zadośćuczyninie za ból i cierpienie spowodowane bądź śmiercią osoby najbliższej bądź uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego. Pewne zdarzenia mogą spowodować u poszkodowanego dodatkowe dolegliwości, w postaci uczucia krzywdy, cierpienia, bólu lub innch odczuć negatywnie wypływających na sytuację poszkodowanego.

Funkcją zadośćuczynienia jest zatem zrekompensowanie pokrzywdzonemu cierpień i krzywd jakich doznał on w związku ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę.

Ponadto, jeżeli dana sytuacja w której znalazł się poszkodowany za tym przemawia, to z naszą pomocą mogą również Państwo ubiegać się o ddatkowe świadczenia, takie jak:

 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • renta z tytułu utraconych dochodów,
 • renta odszkodowawcza dla członków najbliższej rodziny, w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skorzystania formularza szybkiego kontaktu - prosimy o pozostawienie danych kontaktowych i opisanie sprawy. W przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych otrzymają Państwo odpowiedź.

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:
Wiadomość: